Dr. Hesabi

    استاد دكتر سیدمحمود حسابی در سال ۱۲۸۱ (هـ. ش) از پدر و مادر تفرشی، در تهران زاده شد. پس از سپری كردن چهار سال از دوران كودكی در تهران، به همراه خانواده (پدر، مادر و برادر) عازم شامات شدند. در هفت سالگی، تحصیلات ابتدایی خود را در بیروت، با تنگدستی و مرارت های دور از وطن در مدرسه كشیش های فرانسوی، آغاز كرد و همزمان توسط مادر فداكار، متدین و فاضله خود (خانم گوهرشاد حسابی) تحت آموزش تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفت. استاد، قرآن كریم را حفظ و به آن اعتقادی ژرف داشت. دیوان حافظ را نیز از بر داشته و به بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشأت قائم مقام، اشراف كامل داشت.

نوشته شده در تاریخ جمعه 9 مهر 1389    | توسط:    | طبقه بندی: پروژه و تحقیق،     |
نظرات()